Roedd gan yr ysgol gornel i'r plant yn y sioe eleni eto.