Diolch i bawb a gyfrannodd i ddiwrnod Plant Mewn Angen. Llwyddom i godi £315.00 tuag at yr elusen trwy wisgo dillad smotiog, gwerthu bisgedi Pudsey a bathodynnau Pudsey a Blush. Roedd gennym ‘Photo Booth’ yn yr ysgol hefyd!