Cynhaliwyd Gwasanaeth ymadael i ddisgyblion Blwyddyn 6 a fydd yn trosglwyddo i Ysgol Maes y Gwendraeth ym mis Medi.

Cyflwynodd pob un o'r disgyblion eu gobeithion am y dyfodol.

Cyflwynwyd Testament Newydd i bob disgybl yn rhodd gan Eglwys St Twrog.

Dymunwn pob lwc iddynt yn yr ysgol Uwchradd.