Cynhaliwyd Bore Coffi Macmillan yn yr ysgol ar fore dydd Iau Medi 28ain. Cafwyd bore prysur iawn gydag aelodau'r Eco-Gyngor a disgyblion blwyddyn 6 yn croesawu rhieni a ffrindiau, gwerthu raffl a gweini. Cafwyd bore llwyddiannus ac fe godwyd £505.65 tuag at yr elusen. Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.