Adroddiad Llywodraethwyr Rhieni 2020

Llythyr y Cadeirydd

Dyddiadau Tymor

ENW STATWS
Mrs. M. Rees Awdurdod Lleol
Cyng. A. Davies Awdurdod Lleol
Cyng. T. Jones Awdurdod Llai
Mrs. M. Jones Pennaeth
Mrs. C. Jones Athrawes
Ms. E. Miles Rhiant
Mr. M. Boswell Rhiant
Mrs. V. Jeremy Rhiant
Mrs. C. Windsor-Jones Cyfethol
Mrs. W. Jones Sylfaen
Canon. D. Roberts Sylfaen

Mrs. E. James

Ymwelydd yr Esgob