ENW STATWS TYMOR YN GORFFEN
Mrs. M. Rees A.A.LL 20/11/2018
Y Cyng. A. Davies A.A.LL  
Mr. T. Jones Awdurdod Llai 24/05/2020
Mrs. M. Jones Pennaeth  
Mrs. C. Jones Athrawes 31/08/2020
Ms. E.Miles Rhiant 17/10/2018
Mr. R. Seymour Rhiant 03/05/2019
Mrs. V. Jeremy Rhiant 16/03/2018
Mr. M. Griffiths Cyfethol 10/11/17
Mrs. V Thomas Sefydledig 18/03/2020
Y Canon. B. Witt Sedydledig  
     
Mrs. E. James Ymwelydd yr Esgob