TYMOR YR HYDREF 2017

Adroddiad Blynyddol y Rhieni i'r Llywodraethwyr

Meddyginiaeth

Ni fydd yr ysgol yn rhoi moddion i’ch plentyn os nad ydych wedi cwblhau ac arwyddo ffurflen o dan y teitl ‘Cais i Roi Meddygyniaeth’ o flaenllaw. Lawrlwythwch o fan hyn.