Mae’n bwysig cofio nad yw cael lle mewn ysgol yn broses awtomatig a bod rhaid ichi fel rhieni neu ofalwyr i wneud cais am le i’r Awdurdod Derbyn erbyn y dyddiad penodol. Er mwyn gwneud cais am le i’ch plentyn ewch i www.sirgar.llyw.cymru/derbyn-i-ysgolion.

Poster Lle Mewn Ysgol