Cynhaliwyd yr Etholiad Eco-Gyngor am y flwyddyn 2017-2018 ar fore dydd Mercher, Gorffennaf 19eg.

1

2

3

4