Cynllun ffoneg synthetig yw Tric a Chlic er mwyn dysgu sain a ffurf llythrennau, strategaethau adeiladu i ddarllen a thorri geiriau i sillafu ac i annog rhuglder a mynegiant wrth ddarllen o'r dechrau un.

Tric A Chlic