Math y Mwydyn: Adnodd i ddysgu plant i ffurfio llythrennau a rhifau. 

Llythrennau

Rhifau

A

0

Yr Wyddor

Rhifau 0 10

Mae modd archebu'r holl ddeunyddiau o'r siop ar-lein ar wefan Canolfan Peniarth. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.