NOS

Cliciwch uchod ar gyfer Canllawiau Diogelwch Ar-lein i Rieni a Gofalwyr

Mae'n hanfodol i addysgu ein disgyblion am ddiogelwch ar-lein mewn ysgol 21ain Ganrif. Mae ein disgyblion yn aml yn cymryd rhan mewn gwersi lle mae materion diogelwch ar-lein yn cael eu hamlygu, fel y gallant wneud penderfyniadau annibynnol am gadw eu hunain yn ddiogel tra yn y byd digidol a go iawn. Bydd Swyddog Cyswllt yr Heddlu hefyd yn ymweld â'r ysgol i gefnogi'r dysgu yn yr ystafell ddosbarth, ac i sicrhau bod y negeseuon diogelu priodol yn cael eu rhannu gyda'r plant a'r staff.

Manteisiwch ar y cyfle i ymweld â'r dolenni isod i ddod o hyd i wybodaeth a gweithgareddau cyflawn, a fydd yn hyrwyddo ymwybyddiaeth ehangach o faterion e-Ddiogelwch.

 

Thinkuknow  CEOP Logo  Hwb Esafety  UK Safer Internet Centre 
Kidssmart School Beat Logo Share Aware Stay Safe Topic Logo Bid

 

Gyda phwy ddylwn i gysylltu am help, canllawiau neu Gymorth?

CEOP Report Logo Logo Childline Common Sense Media Logo

 

Canllaw e-Ddiogelwch

Yn Ysgol Llanddarog, rydym o’r farn bod ein disgyblion yn elwa’n sylweddol o ddefnyddio technolegau gwybodaeth a chyfathrebu. Bydd cydnabod yr her a wynebir o ran e-Ddiogelwch, a chynllunio yn unol â hynny, yn help i sicrhau y defnyddir cysylltiadau electronig yn briodol, yn effeithiol, yn ddiogel ac yn gadarnhaol.

 

Rhieni   Staff Ysgol
Rhwydweithio Cymdeithasol - Canllaw i Rieni   Staff yr Ysgol - Canllawiau ar gyfer e Ddiogelwch

 

Nid yw Ysgol Gynradd Llanddarog yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol.

 

Polisi Ffrydio Byw